top of page

Bwyta. Yfed. Ymlacio.
Est. 2019.

Inside dining.jpeg

Y Clwydo ar Rock Road

Mae The Roost yn dafarn Gymreig gyfoes ond balch o draddodiadol - lle i fwyta, yfed a chysgu.

Yng nghanol Bro Morgannwg, rydym yn gweini bwyd tymhorol o ffynonellau lleol mewn lleoliad hamddenol a chroesawgar.

Y cysyniad oedd creu 'cartref oddi cartref'. Darparu bwyd a diod gwych ar garreg eich drws sydd ychydig yn wahanol, gan gynnwys rhywfaint o fwyd rhyngwladol gan ddefnyddio cynnyrch o ffynonellau cynaliadwy a lleol, wedi'i weini mewn lleoliad cynnes a deniadol.

Paul Burnell

Cyd-sylfaenydd a Pherchennog

Gourmet Meal
bottom of page