top of page
IMG_9338_edited.jpg

Ein Stori

Yng nghanol 2017 tra’n gyrru o amgylch y Fro, daeth y cyd-berchnogion Johnny Homfray a Paul Burnell ar draws Tafarn y 4 Bells yn Sain Tathan a phenderfynu galw heibio am ddiod sydyn. Tra yno, fe’u hysbyswyd ei fod ar werth ac o fewn ychydig fisoedd, ar 22 Rhagfyr 2017 fe ddaethant i berchnogaeth a ganed The Roost on Rock Road.

Gyda’r weledigaeth o drawsnewid y dafarn hen ffasiwn hon yn dafarn a bwyty Cymreig cyfoes ond hynod falch gydag ystafelloedd, ym mis Mawrth 2018 dechreuwyd ar y gwaith adnewyddu. Y cysyniad oedd creu cyrchfan sy’n gartrefol a chynnes, yn gweini bwyd blasus o ffynonellau lleol ac un o’r detholiadau gorau o gwrw, gwin a gwirodydd yn y Fro.

Gan weithio’n agos gyda chyflenwyr lleol, rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i’r cynnyrch tymhorol gorau yn unig, sef championing  y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig. Mae ansawdd wrth galon ein harlwy, felly Bwytewch, Yfwch, Ymlaciwch yn The Roost.

Header_pub_roost.png
TheRoost_dishesFeb2 (2).png
TheRoost_wine.png
Jo and Andrew.png
bottom of page