top of page

Ciniawa gyda ni

Yn The Roost, rydym yn cefnogi ffermwyr Cymreig lleol a chynhyrchwyr crefftus. Mae ein cegin yn defnyddio’r cynhwysion tymhorol gorau i greu seigiau, sy’n cael ei adlewyrchu yn ein newidiadau dyddiol i’r fwydlen.

IMG_7759.JPG

Yr Ystafell Fwyta

Mae ein hystafell fwyta wedi'i dylunio o amgylch y tair elfen bwysicaf; ein gwesteion, ein bwyd a'n gwin.

Mae'r man agored yn ysgafn ond yn glyd. Mae lle tân nodwedd wedi'i atalnodi â ffenestr do drosto yn sicrhau ein bod yn cynnig cynhesrwydd lleoliad tafarn Cymreig traddodiadol, gyda thro cyfoes. Mae'r gegin wedi'i chuddio ychydig oddi ar yr ystafell fwyta, gan ganiatáu ar gyfer awyrgylch tawel hamddenol ond yn dal yn ddigon agos i arogl bwyd wedi'i goginio'n ffres lenwi'r ystafell.  Yn yr haf, mae ein drysau deublyg yn agor i'n gardd gwrw hardd sy'n gartref i'n potiau perlysiau a'n basgedi crog.

Gan weithio ochr yn ochr â’r tymhorau, mae ein cogyddion yn creu bwydlen sy’n newid yn gyson ac sy’n defnyddio cigoedd o’n fferm bartner, Ystâd Penllyn, sydd wedi’i lleoli yn ein tref farchnad leol yn y Bont-faen, ynghyd â chynnyrch o Forage Farm Shop.

Mae ein hystafell fwyta ar agor Dydd Mercher - Dydd Sul yn gweini cinio a swper.

IMG_7759.JPG
bottom of page