top of page
The Roost Llantwit Major-11.jpg

Nodweddion Ystafell

Pob amwynder ystafell yn safonol

 • Parcio am ddim ar gael ar y safle

 • Mynedfa breifat

 • Wifi 

 • Gwely cyfforddus gyda lliain a thywelion moethus

 • Ystafell ymolchi en-suite gyda rheilen dywelion wedi'i gynhesu 

 • Cynnyrch am ddim gan Elsyl

 • Teledu sgrin fflat

 • Peiriant coffi, tegell, te, siwgr a llaeth ffres am ddim

 • Gofod desg a socedi wal cyffredinol

 • Ystafelloedd gwrthsain

 • Crogfachau dillad

 • Adeiladwyd yn wardbrobes

 • Sychwr gwallt

 • Cyfleusterau smwddio

 • Sylwch, mae mynediad i bob ystafell wely trwy risiau sy'n arwain at yr ail lawr

Mae ein hystafelloedd gwely King hefyd yn cynnwys gwisgoedd bath moethus er cysur

Further information

Guests have access to a complimentary self-serve pick-and-go breakfast. There is a variety of delicious morning treats, provided fresh for their stay within our accommodation foyer. 

Lunch & Dinner

Please be advised that our dining room is open:

Lunch 

Thursday - Saturday | 12pm - 3pm

Sunday | 12pm-5pm (last orders 4.30)

Dinner

Thursday - Saturday | 6pm - 9pm

Booking is essential to avoid disappointment. 

bottom of page