top of page
The Roost Header 3 (6).png

Yr Ystafelloedd Clwydo

Uwchben ein lleoliad, rydym wedi adnewyddu 5 ystafell wely en suite yn llawn. Encil croesawgar gyda mynediad preifat, goleuadau amgylchynol a'r moethusrwydd bach sydd ei angen ar gyfer arhosiad llonydd.  Cyfuno ceinder ac arddull gyda chysuron creadur: dim ond rhai o'r cyffyrddiadau cartrefol yr ydym wedi'u hymgorffori yw matresi cyfforddus, ystafelloedd ymolchi moethus a lliain o ansawdd._cc781905-5cde-3194-bb3b yn cymryd ystafell-58 unigryw, mae pob ystafell ymolchi moethus a lliain o ansawdd yn unigryw. eu henwau o'r bywyd gwyllt lleol, wrth gwrs, yn null Roost. 

bottom of page