top of page
Image by Fabrizio Magoni

Gyrfaoedd

Mae The Roost yn dafarn Gymreig gyfoes ond balch o draddodiadol - lle i fwyta, yfed a chysgu. Wedi’i lleoli yng nghanol Bro Morgannwg, rydym yn frwd dros ddefnyddio’r cynhwysion tymhorol gorau yn ein seigiau ac rydym yn ymfalchïo mewn darparu profiad bwyta ychydig yn wahanol i’n gwesteion; gan gynnwys rhywfaint o fwyd rhyngwladol gan ddefnyddio cynnyrch o ffynonellau cynaliadwy a lleol, wedi'i weini mewn lleoliad cynnes a deniadol.

Wedi’i sefydlu yn 2019, mae ymuno â’n tîm cyfeillgar yn gyfle i dyfu gyda’n lleoliad, gan ennill gwybodaeth amhrisiadwy am fwyd, diodydd a gwasanaeth. Rydym yn cynnig cyflogau cystadleuol a nifer o fanteision megis cyfran o awgrymiadau hael a pharcio ar y safle, ochr yn ochr â chefnogaeth tîm angerddol, ymroddedig a chroesawgar. 

bottom of page